1.
Φραγκουδάκη Ά. ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, Θρησκεία και εκπαίδευση (κατά το σύνταγμα και την ευρωπαϊκή σύμβαση): Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνία, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1993, 449 σελ. HPSA [διαδίκτυο]. 4 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 24 Μάιος 2024];4(2):139-45. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/article/view/15300