[1]
Δεληγιαννίδου Τ.Σ., Λάιος Α. και Σταφυλά Α. 2021. Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής. 7, 1 (Μαρτίου 2021). DOI:https://doi.org/10.12681/hsjpe.26616.