(1)
Δεληγιαννίδου Τ. Σ.; Λάιος Α.; Σταφυλά Α. Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών. ΥΠΛΗΞ 2021, 7.