Δεληγιαννίδου Τ. Σ., Λάιος Α., & Σταφυλά Α. (2021). Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής, 7(1). https://doi.org/10.12681/hsjpe.26616