Δεληγιαννίδου Τ. Σ.; Λάιος Α.; Σταφυλά Α. Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής, [S. l.], v. 7, n. 1, 2021. DOI: 10.12681/hsjpe.26616. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hsjpe/article/view/26616. Acesso em: 24 φεβρουαρίου. 2024.