Δεληγιαννίδου Τζένη Στέφανος, Λάιος Αθανάσιος, και Σταφυλά Αμαλία. 2021. ‘Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών’. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής 7 (1). https://doi.org/10.12681/hsjpe.26616.