Δεληγιαννίδου Τ. Σ., Λάιος Α. και Σταφυλά Α. (2021) ‘Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών’, ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής, 7(1). doi: 10.12681/hsjpe.26616.