[1]
Δεληγιαννίδου Τ. Σ., Λάιος Α., και Σταφυλά Α., ‘Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών’, ΥΠΛΗΞ, τ. 7, τχ. 1, Μαρτίου 2021.