Δεληγιαννίδου Τζένη Στέφανος, Λάιος Αθανάσιος, και Σταφυλά Αμαλία. ‘Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών’. ΥΣΠΛΗΓΞ: Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής 7, no. 1 (Μάρτιος 30, 2021). ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hsjpe/article/view/26616.