1.
Δεληγιαννίδου ΤΣ, Λάιος Α, Σταφυλά Α. Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών. ΥΠΛΗΞ [διαδίκτυο]. 30 Μάρτιος 2021 [παρατίθεται 24 Φεβρουάριος 2024];7(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hsjpe/article/view/26616