[1]
Μητουλάκης Δ. 2020. Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.). Peri Istorias. 6, (Sep. 2020), 89–101. DOI:https://doi.org/10.12681/p.i. 24786.