[1]
Σκλαβενίτης Σ.Α. 2022. Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. Peri Istorias. 10, (May 2022), 407–419.