[1]
Λύχνου Ε. 2022. Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966 . Peri Istorias. 10, (May 2022), 201–222.