[1]
Βρεττού Ε.Δ. 2022. Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία. Peri Istorias. 10, (May 2022), 305–318.