[1]
Παγκράτης Γ.Δ. 2022. Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές . Peri Istorias. 10, (May 2022), 225–235.