[1]
Παγκράτης Γ.Δ. 2022. Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019). Peri Istorias. 10, (May 2022), 261–266.