[1]
Μητουλάκης Δ. 2022. Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο. Peri Istorias. 10, (May 2022), 267–278.