[1]
Βιολιδάκης Γ.Ν. 2022. Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας . Peri Istorias. 10, (May 2022), 279–304.