[1]
Γαούτσης Σ.Π. 2022. Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας . Peri Istorias. 10, (May 2022), 351–369.