[1]
Αθανασοπούλου Ι. and Γορδίου .Χ. 2022. Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770. Peri Istorias. 10, (May 2022), 371–405.