(1)
Μουρατίδης Π. Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949). P.I. 2020, 5, 162-168.