(1)
Σκλαβενίτης Σ. Α. . Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. P.I. 2022, 10, 407-419.