(1)
Βρεττού Ε. Δ. . Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία. P.I. 2022, 10, 305-318.