(1)
Παγκράτης Γ. Δ. . Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές. P.I. 2022, 10, 225-235.