(1)
Μητουλάκης Δ. . Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο. P.I. 2022, 10, 267-278.