(1)
Βιολιδάκης Γ. Ν. . Ad Lecturam Simplicium Et Altri Curiosi Per La Cognitione Herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. P.I. 2022, 10, 279-304.