(1)
Γαούτσης Σ. Π. . Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo Da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας. P.I. 2022, 10, 351-369.