(1)
Αθανασοπούλου Ι.; Γορδίου . Χ. . Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770. P.I. 2022, 10, 371-405.