(1)
Αρταβάνη Ι. Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι. P.I. 2022, 10, 445-478.