Μητουλάκης Δ. (2020). Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.). Peri Istorias, 6, 89–101. https://doi.org/10.12681/p.i.24786