Σκλαβενίτης Σ. Α. . (2022). Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. Peri Istorias, 10, 407–419. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380