Λύχνου Ε. (2022). Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966 . Peri Istorias, 10, 201–222. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30382