Μάνδυλα Μ. (2022). Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807). Peri Istorias, 10, 421–444. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30391