Βιολιδάκης Γ. Ν. . (2022). Ad lecturam simplicium et altri curiosi per la cognitione herbaria. Αναζητήσεις βοτάνων στην Κρήτη από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας . Peri Istorias, 10, 279–304. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30393