Μητουλάκης Δ. Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.). Peri Istorias, [S. l.], v. 6, p. 89–101, 2020. DOI: 10.12681/p.i.24786. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24786. Acesso em: 2 dec. 2023.