Μουρατίδης Π. Η «όψιμος σπορά» και τα ειρηνικά έργα. Τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος στη σκηνή του εμπορικού θεάτρου (1945-1949). Peri Istorias, [S. l.], v. 5, p. 162–168, 2020. DOI: 10.12681/p.i.24856. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/24856. Acesso em: 15 jun. 2024.