Τζώγα Β. Χ. Τρεις ανέκδοτες επιστολές του διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προς τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 17–80, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30104. Acesso em: 27 sep. 2023.