Σκλαβενίτης Σ. Α. . Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 407–419, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380. Acesso em: 27 sep. 2023.