Λύχνου Ε. Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966 . Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 201–222, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30382. Acesso em: 27 sep. 2023.