Βρεττού Ε. Δ. . Η προέλευση και η παρουσία των δραγόνων της Βενετίας στην Πελοπόννησο κατά τη Β ́ Βενετοκρατία. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 305–318, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30384. Acesso em: 27 sep. 2023.