Παγκράτης Γ. Δ. . Η Ιταλία του Δάντη: πολιτικές ζυμώσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ιδεολογικές προσαρμογές . Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 225–235, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30385. Acesso em: 2 oct. 2023.