Παγκράτης Γ. Δ. Κωνσταντίνος Ντόκος (1934-2019). Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 261–266, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30388. Acesso em: 2 oct. 2023.