Μάνδυλα Μ. Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807). Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 421–444, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30391. Acesso em: 27 sep. 2023.