Μητουλάκης Δ. . Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 267–278, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30392. Acesso em: 27 sep. 2023.