Βαχαβιώλος Δ. Θ. Ανέκδοτο πατριαρχικό και συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ της μονής Κούμπαρη Λακωνίας (Αύγουστος 1764). Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 335–349, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30394. Acesso em: 2 oct. 2023.