Γαούτσης Σ. Π. . Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας . Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 351–369, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395. Acesso em: 27 sep. 2023.