Αθανασοπούλου Ι.; Γορδίου . Χ. . Η δημογραφική και οικονομική κατάσταση των Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την απογραφή των ετών 1766-1770. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 371–405, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30396. Acesso em: 14 jun. 2024.