Αρταβάνη Ι. Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι. Peri Istorias, [S. l.], v. 10, p. 445–478, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397. Acesso em: 2 oct. 2023.