Τζώγα Βασιλική Χ. 2022. “Τρεις ανέκδοτες επιστολές του διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προς τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο”. Peri Istorias 10 (May):17-80. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30104.