Σκλαβενίτης Σπυρίδων Α. 2022. “Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας”. Peri Istorias 10 (May):407-19. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380.